Mirzə Hüseyn segahı

Orta segahdan (bax) bir kvarta yuxarıda olan segah. İlk dəfə Mirzə Hüseyn adlı Azərbaycan xanəndəsi (XVIII əsr) tərəfindən ifa olunduğundan onun adı ilə adlandırılmışdır.
- İfa edir: Yaqub Məmmədov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007