Orta segah

Zabol segahı dəstgahında əsil segah muğamının özü. Bir qayda olaraq manənd-müxalif şöbəsindən sonra ifa olunur. Tarın ağ simi do köklənmişsə, orta segahın mayəsi mi notuna düşür.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007