Ovşarı

bax: Əfşarı.
- İfa edir: Ağaxan Abdullayev.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007