Pəncgah

rast dəstgahında bilavasitə əraqdan sonra ifa olunan şöbə. Bu şöbənin rast dəstgahında tutduğu mövqe çox əhəmiyyətli olduğundan, rast dəstgahı çox zaman rast-pəncgah adlandırılır.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007