Qərai

1. Rast dəstgahının son şöbələrindən biri;

2. Şur dəstgahına mənsub sayıldıqda DəştiBayatı-kürd muğamları tərkibinə daxil olan guşə.
- Ifa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007