Rəhab (rahab)

1. XIX əsr Azərbaycan musiqisində rahab, hümayun, tərkib, üzzal, bayatı-türk, bayatı-Qacar, zəmin-xara, Mavərənnəhr, bal-kəbutər, hicaz, Bağdadi, şahnaz, Azərbaycan, Əraq, əşiran, zəng-şötör, osmani, bayatı-kürd, bayatı-Şiraz, Hacı Yuni, sarəng, Şüştər, məsnəvi-səqil və suzi-güdaz şöbə və guşələrindən ibarət dəstgah;

2.müasir Azərbaycan musiqisində əmiri, nəva, rahab, şikəsteyi-fars, mübərriqə, əraq, pəncgah, qəraiməsihi şöbələrindən ibarət dəstgah.
- İfa edir: Hacibaba Hüseynov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007