Səlmək

1. şur dəstgahında dəşti ilə muyə arasında terləşən şöbə;

2.İran mus-də: şur dəstgahında gəraylı və molla Nazi guşələri arasındakı şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007