Səmayi-şəms

- ər. şur dəstgahına mənsub zərbli muğam. Bir qayda olaraq zəmin-xara şöbəsindən ya da şikəsteyi-farsdan sonra (hicaz şöbəsindən əvvəl) ifa olunur.
- İfa edir: Baba Mahmud oğlu.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007