Sarənc (sarəng)

şur dəstgahında hicaz ilə nəşib-fəraz arasında yerləşən şöbə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007