Suzi-güdaz
(far., hərf. dərd çəkmək, qəm, qüssə, iztirab)

1.Azərb. mus-də: mahurrahab dəstgahlarının son şöbəsi;

2. İran mus-də: hümayun dəstgahında bayatı-race ilə raz-niyaz ya da bavi ilə mureh arasında yerləşən muğam şöbəsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007