Tərkib

1. Şüştər muğamında bilavasitə ikinci şöbə;

2. Hümayun dəstgahında Şüştər ilə üzzal arasındakı şöbə;

3.XIX əsr Azərbaycan musiqisində rahab (rəhavi) dəstgahının əvvəlində hümayun şöbəsi ilə üzzal arasında ifa olunan hissə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007