Vilayəti

rastmahur dəstgahlarında ifa olunan mərkəz şöbələrdən biri. Bəzi hallarda avazın lirik xarakterli səslənməsi xatirinə dilkəş ilə əvəz edilir.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007