Xöcəstə
(far. bəxtiyar, uğurlu, mübarək)

rastmahur dəstgahlarında vilayəti şöbəsindən sonra gələn, melodik cəhətdən muğamlardakı şikəsteyi-fars mərkəz şöbənin eyni olan və muğamat kökündə dominanta (beşinci pillə) mövqeyini tutan mühüm bir şöbə.
- Ifa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007