Xaric segah

mayəsi orta segah mayəsindən bir kvarta aşağı olan muğam (bax: Segah).
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007