Xavəran

1. rast dəstgahında xöcəstə ilə əraq şöbələri arasında bulunan guşə;

2. bayatı-Şiraz dəstgahında bayatı-İsfahan ilə üzzal arasındakı şöbə;

3. İran mus-də: mahur dəstgahında xarəzmi ilə nişanpurək arasında yerləşən şöbə.
- Ifa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007