Zəngi-şütür
(d. d. zəngi-şötör, far. dəvənin boynundan asılan zəng)

1. Dügah dəstgahının sonunda əraq ilə rak yerləşən şöbə;

2.Əvvəllər bir qayda olaraq rast, çahargahnəva dəstgahlarında əşiran ilə kərkuki arasında ifa olunan şöbə.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007