Novruz-rəvəndə

- rast dəstgahında müqəddimə əvəzi.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007