Zabol
(zabul, zaboli)

1.Azər. kl. mus-də: çahargah dəstgahında segah ilə yədi-hasar arasındakı şöbə;

2.İran mus-də: a) hümayun dəstgahında üzzal ilə bayatı-əcəm arasındakı şöbə;

b) çahargah dəstgahında bədr ilə mayeyi-səğir arasındakı şöbə.

- İfa edir: Hacibaba Hüseynov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007