Zabol segah

mayeyi-zabol, muyə, manənd müxalif, segah (orta segah), məxluq, şikəsteyi-fars, mürəbbiqə, əraq, yədi-hasar, aşıq-guş şöbələrini qavrayan dəstgah.
- İfa edir: Xan Şuşinski.
- Mühazirə - Ramiz Zöhrabov.
- İfa edir: Əlibaba Məmmədov, Möhlət Müslümov (tar), Fəxrəddin Dadaşov (kamança).
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007