Şikəsteyi-fars

bir çox muğam (Şur, Segah, Dəşti və s.) kökünün beşinci pilləsində qurulan mərkəz şöbə (bax: Xocəstə).
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007