Şöbə

- muğamat dəstgahının melodik və məqam (kök) cəhətincə bitkin və müstəqil bir hissəsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007