Şur-şahnaz

şur məqamında şahnaz, dilkəş, şəddi-şahnaz tərkib şöbələrindən ibarət muğam.

- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007