Şüştər

1.Azərbaycan musiqisinin yeddi əsas məqamından biri;

2. bərdaşt, əmiri, Şüştər, tərkib şöbələrindən ibarət kiçik bir dəstgah.
- İfa edir: Alim Qasımov.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007