Alətşünaslıq

- musiqi alətlərinin quruluşunu, texniki xüsusiyyətlərini və ifaçılıq imkanlarını öyrənən elm.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007