Cüt (qoşa) tərkib

simfonik orkestrin tərkibi; hər bir alətdən iki ədəd daxil edilir (2 fleyta, 2 hoboy, 2 klarnet, 2 faqot və s. bu kimi).
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007