Dorida məqamı

dorik lad natural ladlardan biri; dorik ladın səssırası VI pilləsi artırılmış natural minorun səssırası ilə üst-üstə düşür: məsələn, fortepianoda re¹ re² səsləri arasındakı diatonik səsdüzümü dorik ladını dorida məqamını əmələ gətirir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007