Fərdxan

xor əsərinin başlanğıc melodiyasını oxuyan müğənni.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007