Frigiya sekundası
(frigik sekunda)

frigiya məqamı səssırasının başlanğıcında (I və II pillələr arasında) yerləşən kiçik sekunda; məhz bu sekunda frigiya məqamını natural minordan fərqləndirir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007