Frigiya məqamı
(frigik lad)

melodik ladlardan biri. Natural minordan II pilləsinin bəm olması ilə fərqlənir. bax: frigiya sekundası.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007