Kiçik simfonik orkestr

simfonik orkestrin yığcam tərkibi, 18-ci əsrdə geniş tətbiq olunurdu. Buraya ağac nəfəsli alətlərin hər növündən iki sayda daxil edilirdi, o cümlədən, simli kvintet daxil idi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007