Klarnet
(ital. clarinetto)

ağac nəfəs aləti; silindr şəkilli boru formasındadır, birdilçəkli olub, klapanlar sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Dörd müxtəlif növü var: böyük K., kiçik K., bas K., bassethorn (alt K.). Simfonik orkestrin tərkibinə daxil olan əsas alətlərdən biridir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007