Kuplet
(fran. couplet hissə, bənd)

mahnının bir hissəsi, bəndidir. Mahnının hər kupletində poetik mətn dəyişir, melodiya isə eynilə təkrar olunur.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007