Miksolidiya məqamı
(miksolidik lad)

melodik ladlardan biri. Natural majordan VII pilləsinin əksilmiş olması ilə fərqlənir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007