Musiqişünaslıq

musiqi haqqında elmdir, musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi, musiqi estetikası, musiqi tənqidi və folklorşünaslıq etnomusiqişünaslıq sahələrini özundə cəmləşdirir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007