Natural major

major məqamının əsas şəkli: ton-ton-yarımton-ton-ton-ton-yarımton quruluşuna malikdir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007