Natural minor

minor məqamının əsas şəkli: ton-yarımton/a>-ton-ton-yarımton-ton-ton quruluşlu səssırasına malikdir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007