Nonakkord

ardıcıl tersiyalarla düzülmüş beş səsdən ibarət akkord; kənar səslər nona intervalı əmələ gətirir.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007