Oratoriya
(lat. oratorium nitq, bəlağət)

xor, solist, orkestr üçün yazılmış böyük həcmli musiqi əsəri; epik-dramatik xarakterə və inkişaflı süjetə malikdir.
- Vasif Adıgözalzadə. "Qarabag Şikəstəsi" oratoriyası. Proloq.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007