Rapsodiya
(yunan. rhapsodia)

1. Qədim Yunanıstanda xalq arasında gəzəri müğənnilər rapsodlar tərəfindən ifa olunan epik poemalar.

2.Xalq mövzuları əsasında parafraz formasında qurulan virtuoz instrumental pyes.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007