Romans
(ispan. romanse roman dilində, yəni ispanca)

1.instrumental müşayiətlə solo səs üçün yazılan lirik mahnı.

2.Kamera vokal musiqinin əsas janrlarından biri. R. orta əsrlərdə İspaniyada meydana gəlib, sonra başqa ölkələrə yayılmışdır. Romansın növləri: ballada, elegiya, barkarola.

3. Vokal musiqidən iqtibas olunmuş lirik xarakterli instrumental pyes.

Ü.Hacıbəyov. "Sənsiz".
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007