Septima
(lat. septima - yeddinci)

1. Yeddi pillə məsafəsində interval. 7 rəqəmi ilə işarə olunur.
Kiçik septima k7: həcmi 5 tona bərabərdir;
Böyük septima b7: həcmi 5½ tona bərabərdir.
Əksildilmiş septima - əks.7: həcmi 4½ tona bərabərdir.
2. Verilmiş səsdən sonra yeddinci pillə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007