Süita
(fran. suite - ardıcıllıq)

bir neçə tamamlanmış pyesdən ibarət silsilə əsər; obraz məzmununa və quruluşuna görə fərqlənən pyeslər kontrastlıq prinsipi ilə növbələşir. 16-cı əsrdə İtaliyada meydana gəlmiş və professional musiqidə geniş yayılmışdır.
- Uşaq süitası. Asəf Zeynallı. İfaçı - Murad Adıgözəlzadə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007