Tonika

ladın sabit, baş pilləsi olub, digər pillələri öz ətrafında cəmləşdirir.Qısa yazılış şəkli: T
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007