Yekcins xor
(həmcins xor)

yalnız uşaqlardan, yalnız qadınlardan və ya yalnız kişilərdən ibarət xorlardır. Həmcinc uşaq xorunun tərkibində iki əsas xor partiyası diskant və altolar partiyaları daxildir. Həmcins qadın xorunun tərkibinə iki əsas xor partiyası soprano və altolar partiyaları daxildir. Həmcins kişi xorunun tərkibinə üç əsas partiya tenor, bariton, bas partiyaları daxildir.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007