Yürüş marşı

hərbi keçid zamanı səsləndirilən marş musiqisinin bir növü.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007