Rəng

- muğam şöbələri arasında ifa olunan instrumental pyes.
- İfa edir: Valeh Rəhimov.
- "Bayatı-İsfahan rəngi". İfa edir: Ə.Dadaşov ad. «Xatirə» xalq çalğı alətləri ansamblı.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007