Lidik məqam, lidik lad

melodik ladlardan biri. Natural majordan IV pilləsinin artırılmış olması ilə fərqlənir.

Copyright © Musigi Dunyasi, 2007