Barkarola
(ital. barca - qayıq)

1.Venesiyada yayılmış qayıqçı və ya balıqçı nəğməsi.

2.Zərif, axıcı ahəngli vokal və ya instrumental pyes adı; özünəməxsus ritmli müşayiəti ilə qayığın rəvan yırğalanması və avarların hərəkəti təsvir olunur.

3.Qondolyer nəğməsi.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007