Kvinta
(lat. quinta beşinci )

1. 5 pillə həcmində interval, 5 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. 5 pilləli və 3½ tonlu interval; x.5 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 5) 5 pilləli və 3 tonlu interval. Artırılmış K. (art. 5) 5 pilləli və 4 tonlu interval.

2.Veriləndən beşinci pillə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007