Kvintdesima
(lat. quinta decima on beşinci)

1. 15 pillə həcmində interval, yəni 2 oktava həcmində; 15 və ya 16 (2 dəfə genişlənmiş oktava) rəqəmləri ilə göstərilir. Xalis K. (x. 15) 15 pilləli və 12 tonlu interval.

2.Veriləndən on beşinci pillə.
Copyright © Musigi Dunyasi, 2007